Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

 

Προσεχή Σεμινάρια

Προσεχή Σεμινάρια

11
Φεβ
2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA

11-02-202017:00 -0:00
Επιμελητήριο Ηρακλείου
€30.00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA

(Ειδικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2019. Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα για τα έτη 2019 και 2020)

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για την περίοδο 2019. Πως πρέπει να προσαρμοσθούν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (απλογραφικών – διπλογραφικών) για να συνταχθεί ορθά το έντυπο Ε3 και να αποφευχθούν λάθη. Προσδιορισμός, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του εντύπου Ε3 μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής. Ποια δεδομένα από την πλατφόρμα myDATAθα «προσυμπληρώνουν» το έντυπο Ε3

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ

 

Επιπροσθέτως:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ