Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

Paycheck Ultra

Πρόσθετες Πληροφορίες

-Εφαρμογή Μισθοδοσίας
-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Τρέχουσα έκδοση: Για να δείτε τα περιεχόμενα της έκδοσης πατήστε εδώ.

Περιλαμβάνει:

Δημιουργία αρχείου ΑΠΔ
Συνοδευτική εκτύπωση ΑΠΔ
Υπολογισμό Μισθοδοσίας Εργαζόμενων ανά Οικοδομοτεχνικό Έργο
Δημιουργία ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
Υπολογισμό Μισθοδοσίας για Κεντρικό και Υποκατάστημα
Υπολογισμό Μισθοδοσίας για Εποχιακά Απασχολούμενο Προσωπικό
Μαζικός υπολογισμό Μισθοδοσίας περιόδου
Δημιουργία αρχείου Μισθοδοσίας ανά περίοδο, για κατάθεση στην Τράπεζα
Εκτύπωση ΦΜΥ, καθώς και πλήθος άλλων αναλυτικών εκτυπώσεων

Τι προσφέρει στους πελάτες/αγοραστές;
Η εφαρμογή μισθοδοσίας Paycheck είναι πολύ απλή στη χρήση, περιορίζεται έτσι σημαντικά ο χρόνος εκμάθησής της τόσο από τους νέους όσο και από τους παλιούς εργαζόμενους
Η ευκολία χειρισμού κάνει την εφαρμογή ιδιαίτερα φιλική, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ενασχόλησης
Η ταχύτητα της εφαρμογής προσφέρει τη δυνατότητα μεγάλης παραγωγικότητας
Είναι λειτουργική, διασφαλίζοντας τη διαδικασία ώστε ν? αποφεύγονται λάθη
Είναι η μοναδική που δημιουργεί μισθοδοσίες οικοδομοτεχνικών έργων υπολογίζοντας αυτόματα τη μισθοδοσία υπαλλήλων
Η μοναδική εφαρμογή που τυπώνει το έντυπο του ΙΚΑ ακριβώς όπως είναι το πρωτότυπο
Έχει χαρακτηριστική ευκολία στην καταχώριση για ομάδες ωρομισθίων εργαζομένων, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση του χρόνου
Τα αναδρομικά υπολογίζονται με μοναδική ευκολία
Διαθέτει έτοιμες παραμέτρους αυτόματης αποστολής αρχείου μισθοδοσίας σε πέντε (5) τράπεζες διευκολύνοντας και απλοποιώντας τη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει περίπτωση λάθους
Γίνεται μέγιστη εκμετάλλευση του χρόνου λόγω της άμεσης σύνδεσης λογιστικού άρθρου με την εφαρμογήCalculus και τη Γενική Λογιστική
Η ευκολία εκτύπωσης όλων των ειδών παραστατικών, χωρίς την ανάγκη μεταπήδησης σε άλλο πρόγραμμα, προσφέρει επιπλέον εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου ενός λογιστηρίου