Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

Prosvasis Bussines Suite - Περιουσιολόγιο

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρέχουσα έκδοση: Για να δείτε τα περιεχόμενα της έκδοσης πατήστε εδώ.
Για βελτίωση της ταχύτητας του προγράμματος μπορείτε να μας καλέσετε στο 2810222205 να κλείσουμε ραντεβού για την εγκατάσταση του SQL Server.

Τι προσφέρει:

 • Τηρεί πλήρες αρχείο πελατών (του λογιστικού γραφείου).
 • Διαθέτει ενσωματωμένο αρχείο σχέσεων πελατών (δείχνει την οικογενειακή σχέση που τυχόν έχουν οι πελάτες του λογιστή μεταξύ τους).
 • Δημιουργεί αρχείο ακινήτων. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα αντιστοίχισης πολλών ακινήτων με έναν πελάτη και αντιστοίχιση πολλών πελατών με ένα ακίνητο (περιπτώσεις συνιδιοκτησίας).
 • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου (Έντυπα Ε1-Ε5).
 • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου, όπου ισχύει το μικτό σύστημα (Έντυπα Κ1-Κ9).
 • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αξίας ειδικών κτηρίων (Κ4-Κ9) - γκαράζ, μηχανοστάσια, αποθήκες, σχολεία, νοσοκομεία κ.ά.
 • Διαθέτει όλα τα έντυπα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας γης (ΑΑ-ΓΗΣ) για περιοχές εκτός σχεδίου ή οικισμού.
 • Προβλέπεται υποστήριξη όλων των εντύπων Κτηματολογίου.

Τι κάνει:

 • Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Ε9 και των εκάστοτε αλλαγών σε περίπτωση αγοραπωλησιών ακινήτων ή αλλαγής των οικογενειακών σχέσεων.
 • Κάνει επαλήθευση υπολογισμού του ΦΑΠ για τα φυσικά πρόσωπα μέσω του Ε9.
 • Διαθέτει αυτόματη συμπλήρωση της Δήλωσης ΦΑΠ για τα νομικά πρόσωπα, σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων.
 • Εκτυπώνει το Ε9 και όλα τα προαναφερθέντα έντυπα σε λευκό χαρτί σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/11.1.2008