Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

Prosvasis Bussines Suite - Πρότυπα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρέχουσα έκδοση: Για να δείτε τα περιεχόμενα της έκδοσης πατήστε εδώ.
Για βελτίωση της ταχύτητας του προγράμματος μπορείτε να μας καλέσετε στο 2810222205 να κλείσουμε ραντεβού για την εγκατάσταση του SQL Server.

 PBS ΠΡΟΤΥΠΑ

 

Αιτήσεις

IKA

 

Αίτηση Για Έλεγχο και Ρύθμιση Οφειλών Άρθρο 21 Παρ. 1 Ν.4038-2012

 

Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη περί ασθένειας

 

ΕΒΕΑ

 

Αίτηση Ατομικής Επιχείρησης

 

Αίτηση Εγγραφής

 

Αίτηση Θεώρησης Καταστατικού

 

Προέγκριση Επωνυμίας

 

Προέλεγχος Επωνυμίας

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

 

Αίτηση Α.Ε. Για Χορήγηση Βεβαίωσης

 

Αίτηση Α.Ε.

 

Αίτηση για συγκρότηση της Επιτροπής άρθρου 9

 

Αίτηση Ισολογισμού ΑΕ σε ΦΕΚ

 

Αίτηση Πιστοποίησης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

 

Αίτηση ΤΓΣ ΑΕ σε Νομαρχία

 

Γενική Αίτηση Ιδιώτη

 

ΟΑΕΔ

 

Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης(2)

 

Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης

 

ΟΑΕΕ

 

Αίτηση Για Κατάταξη Σε Χαμηλότερη Ασφαλιστική Κατηγορία Παρ. 5 Άρθρο 32 Ν. 4075 2012

 

Αίτηση για υπαγωγή πάγιας ρύθμισης

 

Υπεύθυνη δήλωση καταβολής δόσεων πάγιας ρύθμισης

 

Υπεύθυνη δήλωση περιουσιακών στοιχείων πάγιας ρύθμισης

 

Πρωτοδικείο

 

Αίτηση

 

Περί Μεταβολών

 

Περί μη Πτωχεύσεως

 

Τελωνείο

 

Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου Κίνησης

 

Δήλωση άφιξης οχήματος από χώρα ΕΕ

 

Βεβαιώσεις

Βεβαίωση Αμοιβών ΔΣ

 

Βεβαίωση Αμοιβών Ελεύθερου Επαγγελματία

 

Βεβαίωση εργοδότη

 

Βεβαίωση Μερισμάτων

 

Βεβαίωση Παραλαβής Δήλωσης από Λογιστικό Γραφείο

 

Προειδοποιητικό καταγγελίας σύμβασης εργασίας

 

Υπεύθυνη δήλωση εποχικότητας

 

Υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής εταιρείας

 

Δ.Ο.Υ

Έκθεση Αυτοψίας

 

Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21(2)

 

Αίτηση διόρθωσης στοιχείων εντύπου Α21

 

Αίτηση διόρθωσης στοιχείων λογαριασμού ΙΒΑΝ εντύπου Α21

 

Απόδοση Τέλους Καπνιζόντων

 

Δήλωση Εκχώρησης Μη εισπραχθέντων Μισθωμάτων

 

Ειδικό Πληρεξούσιο (Ν.Π.)

 

Ειδικό Πληρεξούσιο (Φ.Π.)

 

Ενδικοφανής Προσφυγή αρ.63 Ν.4174-2013

 

Υπόδειγμα 1 νομικού προσώπου άρ.54Α ν.4174

 

Υπόδειγμα 1 φυσικού προσώπου άρ.54Α ν.4174

 

Υπόδειγμα 2 πιστοποιητικού άρ.54Α ν.4174

 

Καταστατικά

Λύση αφανούς εταιρείας

 

Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

 

Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε.

 

Προτυποποιημένο καταστατικό ΑΕ

 

Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ

 

Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΠΕ

 

Προτυποποιημένο καταστατικό ΙΔΕ

 

Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ

 

Σύσταση Α.Ε.

 

Σύσταση Αθλητικού Σωματείου

 

Σύσταση αφανούς εταιρείας

 

Σύσταση Ε.Ε.

 

Σύσταση Ε.Π.Ε.

 

Σύσταση Ι.Μ.Ε.

 

Σύσταση Κοινοπραξίας

 

Σύσταση Μ.Ε.Π.Ε.

 

Σύσταση Ναυτικής Εταιρίας

 

Σύσταση ΟΕ

 

Μισθωτήρια

Μισθωτήριο Επαγγελματικής Στέγης

 

Μισθωτήριο Καταστήματος

 

Μισθωτήριο Κατοικίας

 

Υπομίσθωση Επαγγελματικής Στέγης

 

Πρακτικά Γ.Σ. ΑΕ

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Λύση και Εκκαθάριση

 

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης χωρίς Απαρτία

 

Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Πρακτικά Δ.Σ. Ε.Π.Ε

Αύξηση και Μετατροπή Εταιρικού Κεφαλαίου και Ονομαστικής Αξίας Μεριδίου

 

Έγκριση Αμοιβών και παροχή εξουσιοδότησης για σύμβαση συμβάσεων Εργασίας με Εταίρους ΕΠΕ

 

Πρακτικό Για Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ

 

Πρακτικό Για Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ. έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων

 

Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων

 

Τακτική Γ.Σ. Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων

 

Πρακτικά Δ.Σ. ΑΕ

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Πρόσκληση ΤΓΣ

 

Πορεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

 

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Πρακτικό ΔΣ παράτασης Προθεσμίας καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου - Αντίγραφο

 

Πρακτικό ΔΣ πρόσκληση παλαιών μετόχων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης

 

Πρακτικό ΔΣ έκδοσης προσωρινών & Οριστικών τίτλων Μετοχών

 

Πρακτικό ΔΣ Ίδρυσης Υποκαταστήματος

 

Πρακτικό ΔΣ για Μεταφορά Έδρας

 

Πρακτικό ΔΣ Μηνιαίας Εταιρικής Πορείας

 

Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

 

Πρακτικό ΔΣ Πιστοποίησης Καταβολής Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

 

Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

 

Συμφωνητικά

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσεως ΟΕ

 

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών ΑΕ

 

Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών (α)

 

Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών (β)

 

Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών (γ)

 

Σύμβαση εργασίας τεχνικού ασφαλείας

 

Συμφωνητικό μαθητείας

 

Συμφωνητικό Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

 

Τίτλοι Μετοχών

Οριστικός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών

 

Προσωρινός Τίτλος Ανωνύμων Μετοχών

 

Προσωρινός Τίτλος Ονομαστικών Μετοχών