Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

Prosvasis Bussines Suite - Έντυπα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρέχουσα έκδοση: Για να δείτε τα περιεχόμενα της έκδοσης πατήστε εδώ.
Για βελτίωση της ταχύτητας του προγράμματος μπορείτε να μας καλέσετε στο 2810222205 να κλείσουμε ραντεβού για την εγκατάσταση του SQL Server.

 

 

PBS ΕΝΤΥΠΑ
Το πρόγραμμα έντυπα διαχειρίζεται όλα τα έντυπα που χρειάζεται ένα λογιστήριο ή ένα λογιστικό γραφείο, δίνοντας στον χρήστη του τη δυνατότητα συνολικής εσωτερικής διαχείρισης εντύπων από μια οθόνη μόνο.

Ειδικότερα το πρόγραμμα «Έντυπα» διαθέτει:
Online έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ/VIES, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, προβολή μεταβολή στοιχείων TAXIS, Προβολή δηλώσεων TAXIS, Μεταβολή στοιχείων ΙΚΑ.

  •  Δικό του εργαλείο πλοήγησης ιστοσελίδων, το οποίο σας πηγαίνει στο anazitisis.net και στο Prosvasis.com για την άμεση ενημέρωσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ορίσουμε και δική μας αρχική σελίδα
  •  Διαχείριση φορολογουμένων, λογιστών και επαγγελμάτων.
  •  Όλους τους ΚΑΔ, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, με δυνατότητα αναζήτησης.
  •  Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων (Word, Excel, εικόνες κ.λπ.), όπου και να βρίσκονται αυτά στο δίκτυο.
  •  Αποθηκεύει και διαχειρίζεται σκαναρισμένα έντυπα (π.χ. παλιά Ε1).
  •  Πλήρη λίστα των ΔΟΥ όλης της χώρας.
  •  Εισαγωγή δεδομένων - σταθερών στοιχείων από τα προγράμματα Calculus και Δηλώσεις της Prosvasis ΑΕΒΕ.
  •  Πλήρη παραμετροποίηση των οθονών επιλογής της εφαρμογής. Επίσης όλες οι οθόνες επιλογής μπορούν να εκτυπωθούν, να αποσταλούν μέσω email αλλά και να γίνουν εξαγωγή σε αρχεία Excel, Word, Pdf κλπ
  •  Δυνατότητα επιλογής θέματος εμφάνισης της εφαρμογής.
  •  Επίσης έχει τη δυνατότητα ανάρτησης κάθε εγγράφου που εμείς θέλουμε κάτω από κάθε φορολογούμενο, έντυπο, ή Λογιστικό γραφείο.

 Στο πρόγραμμα PBS - ΕΝΤΥΠΑ περιλαμβάνονται τα παρακάτω έντυπα με την δυνατότητα αποστολής μέσω internet για όσα από αυτά ισχύει:

Α. ΜΗΤΡΩΟΥ  

Μ0

Αίτηση

 

Μ1

Απόδοση ΑΦΜ/Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων

 

Μ2

Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών Φυσικού προσώπου

 

Μ3

Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών μη Φυσικού προσώπου

 

Μ4

Διακοπή εργασιών

 

Μ5

Υπο ίδρυση εταιρεία

 

Μ6

Δραστηριότητες επιχείρησης

 

Μ7

Σχέσεις φορολογουμένων

 

Μ8

Μέλη μη φυσικού προσώπου

 

Μ9

Στοιχεία Έδρας Αλλοδαπής επιχείρησης

 

Μ10

Εγκατάσταση Εσωτερικού

 

Μ11

Εγκατάσταση Εξωτερικού

 

Μ12

Πωλήσεις από Απόσταση

 

Μ13

Απενεργοποίηση ΑΦΜ

 

Π

Αίτηση

 

 

 Β. Κ.Φ.Α.Σ.  

Β1

Θεώρηση /Ακύρωση / Απώλεια Βιβλίων και Στοιχείων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις

 

Β2

Έναρξη/Μεταβολή/Παύση Λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

 

Δ10

Κατάσταση προς Έκδοση Αθεώρητων Φορολογικών Στοιχείων

 

Δ12

Έντυπο Υποβολής Γνωστοποιήσεων Επιτηδευματιών

 

 

 Γ.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ  

Δ2

Αίτηση ρύθμισης/Διευκόλυνσης

 
     

 

 Δ. Ι.Κ.Α  

 

Απογραφή Εργοδότη

 

 

Απογραφή Εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)

 

 

Μεταβολή στοιχείων εργοδότη

 

 

Μεταβολή στοιχείων εργοδότη (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)

 

 

Απογραφή Ασφαλισμένου

 

 

Μεταβολή Ασφαλισμένου

 

 

Απογραφή Οικοδομοτεχνικού Έργου

 

 

Μεταβολή Οικοδομοτεχνικού Έργου

 

 

Βεβαίωση μη οφειλής

 

 

Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

 

Αίτηση Θεραπείας - Ένσταση

 

 

Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ

 

 

 Ε. Ο.Α.Ε.Ε.  

 

Αίτηση Γενικής Χρήσης

 

 

Αίτηση Διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων

 

 

Αίτηση Επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων

 

 

Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχων ΟΑΕΕ 2014

 

 

 Ζ. Ο.Γ.Α.  

Α1

Δελτίο απογραφής εργοδότη

 

Α2

Ατομική βεβαίωση απασχόλησης

 

 

Δελτίο απογραφής ασφαλισμένου

 

 

Προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών για μετακλητό αλλοδαπό

 

 

Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων 2014

 

 

Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση 2012-2013-2014

 

 

 Η. ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  

 

Υπολογισμός Υπεραξίας (Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικές)

 

 

Υπολογισμός Υπεραξίας (Ε.Π.Ε.)

 

 

Υπολογισμός Υπεραξίας (Α.Ε.)

 

 

Υπολογισμός Υπεραξίας (Αυτοκινήτων Μοτοσυκλετών)

 

 

 Θ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ  

 

Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Αποζημιώσεων

 

 

Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Κινητών Αξιών

 

 

Απόδοση Τελών Χαρτοσήμου

 

 

Φόρος Εργολάβων Ε.Λ.Γ.Α.

 

 

Φόρος Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

 

 

Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου Ε.Π.Ε.

 

 

Απόδοση Παρακρατούμενου Φόρου από τόκους

 

 

Εισφορά υπέρ Ε.Ο.Φ.

 

 

  Ι. Φ.Μ.Υ.  

 

Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7 (2013)

 

 

Φ.Μ.Υ. (2010)

 

 

Φ.Μ.Υ. - Εμπορικές

 

 

Φ.Μ.Υ. - Μισθωτές

 

 

Φ.Μ.Υ. - Ελευθέρια

 

 

Φ.Μ.Υ. - Λοιπά

 

 

Φ.Μ.Υ. Οριστική Ε7

 

 

Προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. 2014

 

 

Φόρος Αρχιτεκτόνων 2014

 

 

Φόρος Εργολάβων 2014

 

 

Οριστική Δήλωση Ε20

 

 

Οριστική Δήλωση Ε21

 

 

Κ. Σ.Ε.Π.Ε - Ο.Α.Ε.Δ.

 

 

Βιβλίο υπερωριών

 

Ε3

Αναγγελία πρόσληψης

 

Ε4

Πίνακας προσωπικού

 

Ε5

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού

 

Ε6

Καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση

 

Ε6

Καταγγελία σύμβασης χωρίς προειδοποίηση

 

Ε7

Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

 

Ε8

Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης

 

Ε9

Σύμβαση εργασίας

 

Ε10

Επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας

 

 

Λ. ΛΟΙΠΑ

 

 

Ενδοομιλικές συναλλαγές

 

 

Δήλωση καταβολής φόρου στην συγκέντρωση κεφαλαίου

 

 

Κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990

 

 

Μισθωτήρια

 

 

Απόδοση ειδικού φόρου πολυτελείας

 

 

Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης

 

Φ6

Επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών

 

 

Κατάσταση δηλώσεων Φ6

 

 

Υπεύθυνη δήλωση

 

Α9

Αίτηση αποδεικτικού ενημερότητας

 

 

Φόρος επισφαλών πελατών

 

 

Φόρος υπεραξίας Ν.2065/1992

 

 

Επιστροφή Φ.Π.Α.

 

 

Εισφορά δακοκτονίας

 

 

Κατάσταση στοιχείων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων