Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

Calculus Ultra suite

Πρόσθετες Πληροφορίες

Έσοδα-έξοδα, γενική & αναλυτική λογιστική, ισολογισμός, Φ.Π.Α., οικοδομοτεχνικά.
Πολύ απλή εκμάθηση.
Εξαιρετικά εύκολη χρήση.
Απλή διαχείριση παράλληλων δεδομένων και ροής πληροφοριών, ειδικά για απομακρυσμένα υποκαταστήματα.

Τρέχουσα έκδοση:. Για να δείτε τα περιεχόμενα της έκδοσης πατήστε εδώ.

Περιλαμβάνει τα εξής modules:

CALCULUS SUITE PROS(Έσοδα-Έξοδα-Φ.Π.Α.-Συνάφεια-Πάγια-Αποθήκη-Intrastat)
KTiZO (Διαχείριση οικοδομοτεχνικών έργων)
ACCOUNTING (Γενική λογιστική-Ισολογισμός-Φ.Π.Α.)
ACCOUNTING PLUS (Αναλυτική-Γενική λογιστική-Ισολογισμός-Φ.Π.Α)
BALANCE (Ισολογισμός-Φ.Π.Α)
CEPIO(Διαχείριση ΚΕΠΥΟ)

Τί κάνει:
Τήρηση βιβλίων εταιρειών Α, Β και Γ κατηγορίας και για τις περιπτώσεις ΑΒ και ΑΓ (πρατήρια καυσίμων)
Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων
Τήρηση βιβλίου απογραφής
Διαχείριση παγίων
Αυτόματη ενημέρωση των περιοδικών δηλώσεων
Ανεξάρτητη διαχείριση ΦΠΑ σε περίπτωση χειρόγραφων βιβλίων
Χρήση απεριόριστου αριθμού εταιρειών
Παρακολούθηση χρηστών με ορισμό δικαιωμάτων και αντιστοίχιση εγγραφών
Αντιγραφή λογιστικών παραμέτρων από άλλες εταιρείες
Πλήρη παρακολούθηση οικοδομοτεχνικών έργων με βάση το νέο καθεστώς ΦΠΑ
Ενημέρωση, για όλες τις εταιρείες, των Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ και του Εντύπου Ε3
Εκτύπωση όλων των εντύπων (Περιοδική - Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ - Ειδικό Σημείωμα ΦΠΑ - Μηνιαία κατάσταση βιβλίου Εσόδων-Εξόδων - Ισοζύγιο Γενικού & Αναλυτικών Καθολικών) σε εκτυπωτές WINDOWS (laser ή inkjet) και διπλής όψης (dublex unit)
Άμεση σύνδεση με τα προγράμματα INPUT (Εμπορική Διαχείριση) και PAYCHECK (Μισθοδοσία)
Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μεταξύ 2 ετών, καθώς και συγκρίσεις τρέχουσας χρήσης ανά μήνα ή τρίμηνο

Τί προσφέρει:
Πολύ απλή εκμάθηση - Εξαιρετικά εύκολη χρήση - Απλή διαχείριση παράλληλων δεδομένων και ροής πληροφοριών, ειδικά για απομακρυσμένα υποκαταστήματα
Μοναδική διαχείριση εταιρειών με τεκμαρτές λιανικές πωλήσεις - Αποκλειστική πλήρη κάλυψη εταιρειών με βιβλία Α κατηγορίας και για τις περιπτώσεις ΑΒ και ΑΓ (πρατήρια καυσίμων) - Ασφάλεια στις εγγραφές
Πλήρη αυτοματοποίηση της διαχείρισης περιπτώσεων PRO-RATA (του ειδικού τρόπου υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ για εταιρείες που έχουν απαλλασσόμενες και φορολογητέες εκροές) - Αυτόματη ενημέρωση του Ειδικού Σημειώματος ΦΠΑ
Απλή εισαγωγή μιας βασικής εγγραφής, η οποία αυτόματα συμφωνεί με όλες τις άλλες απαραίτητες σχετικές εγγραφές - Άμεση εκμετάλλευση όλων των επενδύσεών σας
Καταχώριση του κόστους κάθε οικοδομής, με υπολογισμό των επιμέρους εργασιών που γίνονται σε αυτές
Αξιόπιστη ενημέρωση των δηλώσεων και του Εντύπου Ε3, με επιμερισμό των κοινών δαπανών για μικτές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την αποφυγή λαθών!
Άμεση προσαρμογή στις ανάγκες σας, χωρίς περιττά επιπλέον έξοδα - Πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου σας
Πλήρη διαχείριση φόρων (Δημοτικού Φόρου, σερβιτόρων, ελεύθερων επαγγελματιών κ.ά.) - Αποκλειστική δυνατότητα ενοποίησης αρχείων ΚΕΠΥΟ με ανάγνωση αρχείων - Αυτόματη δημιουργία αρχείου δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων και συγκεντρωτικών καταστάσεων ταξιδιωτικών γραφείων
Άμεση δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης, με την ενεργοποίηση ενός μόνο πλήκτρου βάσει των υπολογισμών του Αυτόματου Ελέγχου Ν.3296/2004 και πλήρη ευχρηστία.