Φουκαράκης Εμμανουήλ Τηλ.: 2810 344276, Fax: 2810 22 2205

Prosvasis Bussines Suite - ΚΕΠΥΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Εφαρμογή ΚΕΠΥΟ

 

PBS ΚΕΠΥΟ – Πρόγραμμα διαχείρισης συγκεντρωτικών καταστάσεων

Λειτουργεί ανεξάρτητα από το λογιστικό ή εμπορικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

Έν πανίσχυρο πρόγραμμα που επιτρέπει την ανεξάρτητη συμπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών.

Το νέο αυτό πρόγραμμα της εταιρίας είναι φτιαγμένο χρησιμοποιώντας την πιο
λειτουργική γλώσσα προγραμματισμού σήμερα (windows.net) και αποτελεί μέρος

της σουίτας PBSτης Prosvasis.

Χαρακτηριστικά:

  • Δυνατότητα download των αποκλίσεων από το taxis
  • Δυνατότητα downloadλιανικών συναλλαγών και δαπανών από το taxis
  • Δυνατότητα αυτόματου ισοσκελισμού των αποκλίσεων κατ’ επιλογήν του χρήστη αν επιθυμεί να κρατήσει τα διορθωμένα ή τα αρχικά δεδομένα των εγγραφών
  • Αποστολή του διορθωμένου αρχείου στο taxis
  • Διαχωρισμός ανά τρίμηνο ή έτος
  • Διαχωρισμός αποκλίσεων μεγαλύτερων ή μικρότερων του ορίου των 100 ευρώ
  • Εκτύπωση αποκλίσεων ανά Α.Φ.Μ. υπόχρεου και αντισυμβαλλόμενων
  • Ιστορικό υποβολών
  • Παραγωγή & εισαγωγή αρχείου XML

 

Για πληροφορίες - παρουσίαση επικοινωνήστε:

-Ιδιαίτερα μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου για την διαχείριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
-Εύκολη εκμάθηση, απλός χειρισμός.
-Σε περίπτωση που έχετε ενεργούς κωδικούς στο taxis, κατεβάζει και τα σταθερά στοιχεία των προς διασταύρωση Α.Φ.Μ.